Harmonogram imprez – Wydział Matematyki

14 marca 2022 r. – InsPIracje – czyli obchody Dnia Liczby Pi

16 marca 2022 – Tworzymy tangramowe światy- warsztaty

21 marca 2022 – Czy linia prosta jest zawsze prosta? – warsztaty

21 marca 2022 –  Dowodzenie twierdzeń – wykład interaktywny

23 marca 2022 – Czy natura korzysta z matematyki? – wykład interaktywny

23 marca 2022 – Dowód nie wprost bez tajemnic – wykład interaktywny

25 marca 2022 – Modelowanie matematyczne – warsztaty

28 marca 2022 – Zadania z różnych stron świata – warsztaty

29 marca 2022 – Matematyczne spojrzenie na pewne gry – warsztaty

30 marca 2022 – Czy natura korzysta z matematyki, czyli pożytki z liczenia i konstruowania – zajęcia interaktywne

1 kwietnia 2022 – Co wspólnego ma karta bankomatowa z XXI wieku z wielkim matematykiem Fibonaccim, który żył na przełomie XII i XIII wieku? – warsztaty

4 kwietnia 2022 – Matematykę znajdziesz nawet tam, gdzie się jej nie spodziewasz – wykład interaktywny

8 kwietnia 2022 – Matematyka w kryminologii? W psychologii? Tak! – wykład interaktywny

11 kwietnia 2022 – Matematyka w grach – warsztaty

11 kwietnia 2022 – Czy komputer może pomóc nam odkrywać własności figur geometrycznych i przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? – warsztaty z programem GeoGebra 

13 kwietnia 2022 – Czy komputer może pomóc nam odkrywać własności figur geometrycznych i przygotować się do egzaminu ósmoklasisty? – warsztaty z programem GeoGebra

22 kwietnia 2022 – Tangram i jajko Kolumba – wykład

26 kwietnia 2022 – Na styku matematyki z przyrodą – wykład

11 maja 2022 – Odkrywamy geometrię z geoplanami – warsztaty dla klasy IV szkoły podstawowej

13 maja 2022 – Zadania z różnych stron świata – warsztaty

13 maja 2022 – Związek geografii z geometrią na powierzchni kuli -warsztaty

13 maja 2022 – Matematykę znajdziesz nawet tam, gdzie się jej nie spodziewasz – wykład interaktywny

do 15 maja 2022 – Konkurs na Eksperyment Matematyczny

31 maja 2022 – Twierdzenie o dwusiecznej kąta – lekcja w klasie I w XI LO

31 maja 2022 – Trójkąt wpisany w okrąg – lekcja w klasie II w XI LO