Matura 2021 – Hydraty

Data/Czas
Date(s) - czwartek 01-04-2021
Całodniowe

Kategorie


Drodzy Maturzyści kolejna pomoc z Wydziału Chemii UwB, tym razem zadanie dotyczące hydratów. Siarczan(VI) sodu tworzy hydraty o różnym składzie. Próbkę jednego z hydratów tej soli, o masie 8,050 g, rozpuszczono w wodzie i otrzymano 100 mL roztworu, po czym dodano do niego 50 mL roztworu azotanu(V) baru o stężeniu 0,6 mol/L. Wytrącony osad siarczanu(VI) baru po odsączeniu i wysuszeniu miał masę 5,825 g. Ustal wzór hydratu siarczanu(VI) sodu użytego w opisanym doświadczeniu. Przyjmij, że opisane przemiany przebiegły z wydajnością równą 100 %, a masy molowe są równe: MNa2SO4 =142 g/mol, MBaSO4 =233 g/mol Zadanie zostało rozwiązane przez Członka Koła Naukowego Chemików UwB „Pozyton”