Matura 2016 – aldehyd cynamonowy

Data/Czas
Date(s) - piątek 30-04-2021
Całodniowe

Kategorie


Matura z chemii już 14 maja!!!

Zad 29. Napisz wzór izomeru trans aldehydu cynamonowego. Zad 30. W celu zbadania właściwości aldehydu cynamonowego wykonano eksperyment, którego przebieg zilustrowano na rysunku. Porównaj przebieg reakcji w obu probówkach. Dokończ poniższe zdania – wybierz i podkreśl właściwe opisy spostrzeżeń spośród podanych w nawiasach. 1. Po dodaniu odczynnika do probówki I zaobserwowano, że roztwór bromu (uległ odbarwieniu / zabarwił się na fioletowo / nie zmienił zabarwienia). 2. W probówce II w wyniku ogrzewania zawiesiny wodorotlenku miedzi(II) z aldehydem cynamonowym powstał (szafirowy roztwór / ceglasty osad / różowy roztwór).

Pomoc maturalną przygotował Jacek Żarkowski.