Matura 2018 – pH kwasu siarkowego (VI)

Data/Czas
Date(s) - wtorek 27-04-2021
Całodniowe

Kategorie


Drodzy Maturzyści, matura już tuż tuż, dlatego od nas kolejna pomoc, tym razem zadanie dotyczące pH kwasu siarkowego (VI).

Kwas siarkowy(VI) w temperaturze pokojowej jest oleistą cieczą o gęstości prawie dwukrotnie większej niż gęstość wody. Czysty, bezwodny kwas siarkowy(VI) ulega częściowej autodysocjacji, dzięki czemu przewodzi prąd elektryczny. W wyniku reakcji kwasu siarkowego(VI) z wodorotlenkiem sodu, w której stosunek molowy substratów jest równy 1:1, powstaje wodorosiarczan(VI) sodu. Wodny roztwór wodorosiarczanu(VI) sodu charakteryzuje się kwasowym odczynem, ponieważ jony obecne w roztworze ulegają reakcji zgodnie z poniższym równaniem: Stała równowagi opisanej reakcji w temperaturze T jest równa 1,0 · 10−2. Rozpuszczono 0,600 g NaHSO4 w wodzie i otrzymano 100 cm3 roztworu o temperaturze T. W tym roztworze reakcji z wodą uległo znacznie więcej niż 5% jonów wodorosiarczanowych(VI). Oblicz pH tego roztworu. Wynik końcowy podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Zadanie zostało rozwiązane przez mgr Przemysława Bazydło z Koła Naukowego Chemików UwB „Pozyton”.