Matura 2019 – zobojętnianie – chlorek potasu

Data/Czas
Date(s) - czwartek 13-05-2021
Całodniowe

Kategorie


Reakcja kwasu solnego z wodorotlenkiem potasu przebiega zgodnie z równaniem:
HCl + KOH → KCl + H2O
Oblicz objętość kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3, jaką należy dodać do 300 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku potasu o stężeniu 0,2 mol/dm3, aby otrzymany roztwór miał pH=13. W obliczeniach przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów.
Zadanie rozwiązał mgr Łukasz Ołdak słuchacz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.