Próba Lustra Srebrowego

Data/Czas
Date(s) - wtorek 01-06-2021
Całodniowe

Kategorie


Próba Tollensa polega na ogrzewaniu mieszaniny badanej substancji oraz bezbarwnego klarownego roztworu wodorotlenku diaminasrebra (I). Reakcja przebiega w środowisku zasadowym. Jeżeli badany roztwór zawiera aldehyd, ulega on utlenieniu do kwasu karboksylowego, natomiast jony diaminasrebra (I) redukują się do metalicznego srebra.

Film z doświadczeniem: https://www.youtube.com/watch?v=Bg33DGuuJjY

Omówienie doświadczenia przygotowała dr Barbara Bankiewicz
Montaż i realizacja: mgr Paweł Misiak, mgr Piotr Moczulski i mgr Dawid Szymczuk