Próby Trommera i Fehlinga

Data/Czas
Date(s) - wtorek 01-06-2021
Całodniowe

Kategorie


Próba Trommera należy do barwnych reakcji charakterystycznych umożliwiających identyfikację aldehydów oraz związków zawierających grupę aldehydową w badanej próbce. Reakcja ma charakter jakościowy. Próba polega na ogrzewaniu mieszaniny badanej substancji oraz koloidalnego osadu wodorotlenku miedzi (II). Reakcja wymaga silnie zasadowego środowiska. Jeżeli badany roztwór zawiera aldehyd, ulega on utlenieniu do kwasu karboksylowego, natomiast niebieski wodorotlenek miedzi (II) redukuje się do ceglastoczerwonego tlenku miedzi (I).

Film z doświadczeniem: https://www.youtube.com/watch?v=jSHNP…

Próba Fehlinga polega na ogrzewaniu mieszaniny badanej substancji oraz ciemnoniebieskiego klarownego roztworu związku kompleksowego dwuwinianu miedzi (II). Reakcja przebiega w zasadowym środowisku. Jeżeli badany roztwór zawiera aldehyd, ulega on utlenieniu do kwasu karboksylowego, natomiast uwolnione z kompleksu jony miedzi (II) redukują się do miedzi (I) obecnej w ceglastoczerwonym tlenku miedzi (I).

Film z doświadczeniem: https://www.youtube.com/watch?v=M9i0K…

Omówienie doświadczenia przygotowała dr Barbara Bankiewicz
Montaż i realizacja: mgr Paweł Misiak, mgr Piotr Moczulski i mgr Dawid Szymczuk