Zadania różne i czasem niezwykłe

Data/Czas
Date(s) - poniedziałek 19-04-2021
09:00 - 10:00

Kategorie Nie Kategorie


Dr Anna Rybak oraz studentki I roku studiów II stopnia na Wydziale Matematyki – Zadania różne i czasem niezwykłe – wykład interaktywny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów młodszych klas szkół ponadpodstawowych.

Streszczenie:

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną typowe i nietypowe zadania, które można rozwiązywać różnymi metodami, dostępnymi uczniom jeszcze przed poznaniem bardziej zaawansowanych narzędzi matematycznych (np. układów równań liniowych). Zadania mają zainspirować do myślenia, poszukiwania, łączenia wiedzy z różnych dziedzin, a niektóre z nich mają zadziwiającą historię.

Wykład odbędzie się w poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku w godzinach 9.00 – 9.50 na platformie Teams (należy mieć zainstalowaną na komputerze). Link do spotkania poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8961c47f18764275bfd5ea6e646f7a5a%40thread.tacv2/1618479351433?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2282b82e0d-2610-439d-a2e1-0f94f5f4a30d%22%7d