Koordynatorzy Marcowych spotkań z nauką 2018

Koordynatorzy Marcowych spotkań z nauką w ramach Dni Otwartych na Kampusie UwB

Koordynator główny:

prof. dr hab. Agnieszka Z. Wilczewska

Wydział Chemii, UwB
tel. 85 738 80 37
Ciołkowskiego 1K, pok. 1021
e-mail: agawilcz@uwb.edu.pl

Wydział Chemii, UwB
dr Paweł Misiak
tel. 85 738 80 37
Ciołkowskiego 1K, pok. 1040
e-mail: p.misiak@uwb.edu.pl

Wydział Biologii UwB
dr Marek Bartoszewicz

tel. 85 738 83 84
Ciołkowskiego 1J, pok. 3063
e-mail: mbartosz@uwb.edu.pl


dr Magdalena Świsłocka
tel. 85 738 83 82
Ciołkowskiego 1J, pok. 3054
e-mail: magdaswi@uwb.edu.pl

Wydział Fizyki
prof. dr hab. Marek Kisielewski
tel. 85 738 81 76
Ciołkowskiego 1L, pok. 1024
e-mail: kisiel@uwb.edu.pl

Wydział Matematyki
dr Anna Rybak
tel. 603100306
Ciołkowskiego 1M, pok. 3040
e-mail: a.rybak@uwb.edu.pl

Wydział Stosunków Międzynarodowych
mgr Agnieszka Szczepura
tel. 85 745 7443
Ciołkowskiego 1K, pok. 1073
e-mail: a.szczepura@uwb.edu.pl 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia UwB
Dyrektor dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
tel. 85 738 8505
Ciołkowskiego 1R
e-mail: chop@uwb.edu.pl

Centrum Popularyzacji Nauki UwB
Kierownik Dorota Sawicka
tel. 608471482
Ciołkowskiego 1N, pok. 2006
e-mail: d.sawicka@uwb.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy UwB
Dyrektor dr Anna Matwiejuk 
tel. 85 745 73 22
Ciołkowskiego 1J
e-mail: centrum.przyr@uwb.edu.pl