Instytut Informatyki – Warsztaty

Fraktale w naturze

Dr Agnieszka Golińska

Forma: warsztaty/laboratorium komputerowe

Spotkanie ma na celu przybliżenie podstaw teorii chaosu i fraktali, poszukiwanie fraktali w naturze i przedstawienie ich zastosowania np. w medycynie (badanie zmienności rytmu serca). Zajęcia zostaną przeprowadzone z aktywnym udziałem uczestników.

Miejsce: sala 2043

Liczba uczestników:  12 (konieczna wcześniejsza mailowa rezerwacja terminu: a.golinska@uwb.edu.pl)

Czas Trwania: 45 min

Terminy: 23 marca 2023 (czwartek), 9:00 oraz 10:00


Odkryj to, co zakodowane

Mgr Barbara Łupińska

Forma: warsztaty

Kryptografia to praktyka zabezpieczania komunikacji za pomocą różnych technik. Wykład przyjmuje formę warsztatu, który łączy teorie wraz z praktyką. Uczniowie zapoznają się z wybranymi metodami szyfrowania i odszyfrowania informacji. Nauczą się prostej kryptoanalizy. Bazowa wiedza zdobyta podczas wykładu może przyczynić się w przyszłości do rozwoju zainteresowań w kierunku tajników kryptologii.

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych oraz I-II klasy szkoły ponadpodstawowej.

Miejsce: sala 2002

Liczba uczestników:  30 (konieczna wcześniejsza mailowa rezerwacja terminu: b.lupinska@uwb.edu.pl)

Czas Trwania: 45 min

Terminy: 23 marca 2023 (czwartek), 11:00 oraz 12:00, 24 marca 2023 (piątek), 11:00 oraz 12:00