Wydział Matematyki

Wykłady

Temat: Nieskończoność – potęga i pułapki wyobraźni 
Prowadzący:
dr Tomasz Czyżycki
Termin: czwartek 23 marca 2023 godz. 10:00-11:00
Miejsce wydarzenia: Wydział Matematyki 3004

Pojęcie nieskończoności fascynowało filozofów i matematyków już od starożytności, m.in. dlatego, że prowadziło ono do wielu paradoksów. Pierwsze naukowe podejście do pojęcia nieskończoności i jej rodzajów zawdzięczamy Arystotelesowi.
Wykład ma na celu przedstawienie rodzajów nieskończoności oraz sposobów badania obiektów, w których to pojęcie występuje. Omówione zostaną twierdzenia, zagadki, paradoksy i problemy otwarte związane z nieskończonością.

Kontakt: tomczyz@math.uwb.edu.pl


Warsztaty

Temat: Odkrywamy geometrię z geoplanami
Prowadzący:
dr Anna Rybak
Termin: piątek 24 marca 2023 godz. 11:30-12:30
Miejsce wydarzenia: Wydział Matematyki 3011

Podczas zajęć uczniowie konstruują na geoplanach różne figury geometryczne i badają ich własności. Zaczynają od gry w kropki, a następnie rozpatrują zagadnienia podane poniżej:

   • Gra w kropki

Gra polega na łączeniu odcinkiem prostej dwóch kropek rozmieszczonych w określony sposób. Uczniowie na przemian łączą po dwie kropki budując linię łamaną. Odcinki nie mogą się krzyżować. Wygrywa ten uczeń, który ostatni wykona ruch, a przegrywa ten uczeń, który nie może już wykonać żadnego ruchu.  

   • Konstruujemy na geoplanie różne figury i opowiadamy o nich.
   • Czy na geoplanie można skonstruować okrąg?
   • Co to jest obwód wielokąta? Jak go obliczyć?
   • Co to jest pole wielokąta? Jak je obliczyć?
   • Czy figury o równych obwodach mają równe pola?
   • Zmiana wymiarów figury a jej pole.
   • Co to jest oś symetrii figury? Co to jest środek symetrii figury?
   • Konstruujemy figury osiowosymetryczne i figury środkowosymetryczne.

Grupa docelowa: szkoła podstawowa kl. 4-6,

Kontakt: a.rybak@uwb.edu.pl


Wykład interaktywny

Temat: Dowodzimy twierdzenia i szukamy błędów w rozumowaniach
Prowadzący:
dr Anna Rybak
Termin: piątek 24 marca 2023 godz. 12:30-13:30
Miejsce wydarzenia: Wydział Matematyki 3011

Dobrą metodą uczenia się dowodzenia twierdzeń jest analizowanie gotowych dowodów i znajdowanie w nich błędów (jeśli zostały popełnione). Wyszukiwanie błędów w dowodach jest tym bardziej fascynujące, jeśli „udowodniony” został fakt zdecydowanie nieprawdziwy. Przy okazji zapamiętujemy, jakich błędów w rozumowaniach matematycznych (a czasami też w prostych obliczeniach) nie wolno popełniać, kiedy „nie można iść na skróty” itp. Podczas wykładu będziemy analizować szereg prostych przykładów dowodów dotyczących takich „odkryć matematycznych” jak „2+2=5”, „1 złoty = 1 grosz”, „0/0=2” i innych, przypominając sobie prawa działań na liczbach, wzory skróconego mnożenia, angażując w przeprowadzanie dowodów arytmetykę i algebrę.

Grupa docelowa: szkoła ponadpodstawowa,

Kontakt: a.rybak@uwb.edu.pl


Konkurs na Eksperyment Matematyczny

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego w Białymstoku  oraz Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku ogłaszają trzecią edycję Konkursu na Eksperyment Matematyczny. Konkurs w tym roku ma charakter międzynarodowy. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy chcą poznawać matematykę poprzez wykonywanie pracy badawczej. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu zawierający m. in. kryteria oceniania prac znajduje się pod linkiem https://matematyka.uwb.edu.pl/centrum-kreatywnego-uczenia-sie-matematyki/konkursy.

Kontakt: a.rybak@uwb.edu.pl