Nauczanie STEAM z BBC micro:bit i ESP32

„Nauczanie STEAM z BBC micro:bit i ESP32”., dr Cezary Walczyk

STEAM to nowoczesne, interdyscyplinarne podejście edukacyjne, które wykorzystując naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, wspomaga rozwijanie u uczniów wyobraźni i krytycznego myślenia. Osiągnięcie tego celu wymaga zastosowania specjalnych narzędzi. Mogą nimi być na przykład różnego typu układy mikrokontrolerowe. Podczas wykładu przedstawione zostaną BBC micro:bit i ESP32 oraz omówione metody ich programowania. Pokaz uzupełni prezentacja projektów wykorzystujących wymienione układy.