Jest idealnie-czyli o rzeczach zbyt dobrych by były prawdziwe.

Jest idealnie-czyli o rzeczach zbyt dobrych by były prawdziwe.

dr. Marcin Makowski

Mini wykład poświęcony będzie temu co nazywane jest „paradoksem jednomyślności” — sytuacjom, w których jednomyślność wśród obserwatorów lub decydentów wskazuje na wystąpienie systematycznego błędu lub innego niepowodzenia odpowiedzialnego za wynik. Tym samym nadmierna zgodność rezultatów, pod pewnymi warunkami może być argumentem świadczącym przeciwko temu, co staramy się udowodnić. Podamy przykład matematycznego modelu takiego problemu.