Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe – zwiedzanie

Zapraszamy do zwiedzania Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego mieszczącego się w budynku
Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki 25 marca w godz. 10:00-12:00.

Kontakt: Mgr inż. Mirosław Najbuk (m.najbuk@uwb.edu.pl)