matura 2017 – addycja halogenowodorów

Data/Czas
Date(s) - piątek 07-05-2021
Całodniowe

Kategorie


Spośród izomerycznych alkenów o wzorze sumarycznym C6H12 tylko alkeny A i B utworzyły w reakcji z HCl (jako produkt główny) halogenek alkilowy o wzorze (podany w zadaniu) O tych alkenach wiadomo także, że alken A występuje w postaci izomerów geometrycznych cis-trans, a alken B – nie. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) alkenów A i B. Wyjaśnij, dlaczego alken B nie występuje w postaci izomerów geometrycznych cis-trans. Pomoc maturalną przygotował Adam Majewski