Matura Chemia 2019 – tlenek węgla (II)

Data/Czas
Date(s) - poniedziałek 10-05-2021
Całodniowe

Kategorie


W reaktorze o stałej pojemności znajdowały się tlenek węgla(II) i para wodna zmieszane w stosunku masowym 1 : 1, a sumaryczna liczba moli tych reagentów była równa 20. Stężeniowa stała równowagi reakcji:

CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2 (g) + H2 (g)

w warunkach prowadzenia procesu wynosi 1. Oblicz, ile moli wodoru znajdowało się w reaktorze po osiągnięciu stanu równowagi przez układ. Rozwiązanie zostało przygotowane przez Zuzannę Rapczyńską z Koła Naukowego Chemików UwB „Pozyton”